Vergoeding en tarieven

Vergoeding

Dieetadvisering zit voor 3 uur in het basispakket van uw zorgverzekeraar. Het is mogelijk, dat u via uw aanvullende verzekering recht hebt op een extra vergoeding bovenop uw basisverzekering. U dient hiervoor uw polis te raadplegen.

Om voor een vergoeding in aanmerking te komen is vaak een verwijsbrief van uw (huis)arts, tandarts of specialist vereist. De verwijsbrief kunt u downloaden onder het kopje ‘verwijsbrief’. De uren die buiten uw vergoeding vallen, kunt u mogelijk in aftrek brengen in uw aangifte inkomstenbelasting.

Tarieven

De tarieven zijn vastgesteld door de betreffende zorgverzekeraar. Mocht u zonder verwijsbrief komen, dan geldt er een basistarief van  €20,00 per kwartier.

Vergoeding bij diabetes, COPD, astma en hart- en vaatziekten

Bij diabetes, COPD, astma en hart- en vaatziekten worden uw behandelkosten mogelijk vergoed vanuit het samenwerkingsverband waarbij wij zijn aangesloten. In dat geval hoeft u géén eigen risico te betalen.

Verhindering

Bij verhindering dient een afspraak minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd, dit kan zowel persoonlijk, telefonisch als per e-mail. Mocht dit worden nagelaten, dan brengt de praktijk de kosten in rekening. Hierop krijgt u geen vergoeding van uw zorgverzekeraar.